De kost van de kantoorsukkel.

Heeft iemand ooit de eer voor jouw ideeën opgeëist of je onder de bus gegooid voor de directie? Heb je weleens een collega gehad die mouw veegt met het hoger management en die totaal onbeleefd is tegen jou? De kans is groot dat deze persoon in deze ervaringen gewoonweg de kantoorsukkel is.

Hoewel we misschien denken dat kantoorsukkels een natuurlijk verschijnsel zijn, betekent dit niet dat het zo moet zijn. Denk aan de kosten van een kantoorsukkel. Kantoorsukkels kunnen de samenwerking verzwakken en de teams beschadigen, de betrokkenheid en de motivatie van medewerkers verminderen en de strategie verstikken. Het komt er op neer dat kantoorsukkels de prestaties van de medewerkers kunnen ondermijnen. Op het eerste gezicht kunnen we de kantoorsukkel negeren omdat hun schurende interacties resultaten opleveren, maar hoe meer je hem laat begaan, hoe minder je andere medewerkers voor je willen werken. De kantoorsukkel kan je cultuur om zeep helpen, je verloop verhogen en de groei tegengaan.

De gevolgen van een kantoorsukkel gaan verder dan het oorspronkelijke slachtoffer. Personen die getuige zijn van een kantoorsukkel die onbeleefd of neerbuigend is, worden ook negatief beïnvloed. Uit onderzoek van Charlotte Raynor is gebleken dat 25% van de mensen die het slachtoffer waren van de kantoorsukkel en 20% van de mensen die getuige waren van het gedrag van de kantoorsukkel, hebben ontslag genomen, in vergelijking met een gemiddelde stopzettingsgraad van 5%.

In het boek “The No Asshole Rule” wil Stanford professor Robert Sutton, Ph.D., je helpen om je te bevrijden van de kantoorsukkel en hij heeft een paar vragen om je te helpen begrijpen of je met de kantoorsukkel samenwerkt.

  1. Voel je je na een gesprek met de kantoorsukkel onderdrukt, uitgeput, gekleineerd of in het algemeen slechter over jezelf?
  2. Richt de kantoorsukkel zich vooral op mensen met minder macht dan op machtigere mensen?

Als je ja hebt geantwoord zou je volgens Sutton met de kantoorsukkel werken.

Als je jezelf echt wilt bevrijden van de kantoorsukkel, dan zijn hier enkele dingen die je kunt doen.

  1. Verander de herkenningsstrategie. In plaats van je strikt te richten op de financiële resultaten, moet je evalueren hoe goed ze met anderen samenwerken.
  2. Betwist het gedrag en houd hen verantwoordelijk voor het veranderen van hun gedrag. Leg uit aan de kantoorsukkel hoe zijn acties de organisatie beïnvloeden, geef ze een waarschuwing. Hoewel de gedachte om de productieve kantoorsukkel te verliezen misschien eng lijkt, weet dat verdere kostenbesparingen zullen komen van een verhoging van de productiviteit en een vermindering van het verloop door het inhuren van een even getalenteerde persoon die geen sukkel is.
  3. Als de kantoorsukkel je baas is, probeer dan een direct gesprek met hem of haar te hebben over zijn of haar gedrag. Leg je standpunt uit. Een gesprek klinkt misschien als volgt: “Ik geniet echt van mijn werk hier, maar als je X doet, voel ik me X. Ik wil hard blijven werken voor de organisatie en ik hoop dat we voorbij X kunnen gaan en meer van Z kunnen doen”. Het is de moeite waard om een gesprek te voeren, vooral als je van de organisatie geniet en daar een carrière wilt blijven uitbouwen.
  4. Creëer een cultuur die kantoorsukkels niet toestaat. Identificeer het gedrag van een kantoorsukkel, zoals vernederende of neerbuigende communicatie, en maak het aan iedereen bekend dat dit gedrag niet zal worden getolereerd. Wanneer het onderdeel wordt van de organisatiecultuur is het makkelijker voor mensen om de kantoorsukkel te managen, waardoor het een betere omgeving voor iedereen wordt.

Comments are closed.