De voordelen van een multigenerationele werkomgeving

De voordelen van een multigenerationele werkomgeving

Er is tegenwoordig een grotere generatiediversiteit op de werkplek dan in het verleden. Mensen leven langer en gaan later met pensioen, terwijl nieuwe generaties de arbeidsmarkt betreden. Momenteel telt de arbeidsmarkt 5 generaties, de Traditionalisten (geboren vóór 1946), de Baby Boomers (geboren tussen 1946-1964), de Generatie X (geboren tussen 1965-1980), de Millennials (geboren tussen 1981-1996) en de Generatie Z (geboren na 1997). Hoewel er veel gesproken wordt over de uitdagingen bij het managen van de verschillende generaties, zijn er ook tal van voordelen die over het hoofd gezien kunnen worden. Hier zijn 5 voordelen van een gevarieerder personeelsbestand.

  1. Innovatie. Boomers en Traditionalisten brengen wijsheid en perspectief in de organisatie. Zij kunnen verwijzen naar ervaringen uit het verleden om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Aan de andere kant brengen jongere generaties nieuwe perspectieven en nieuwe manieren van denken, die in het verleden misschien zijn afgewezen of niet eens zijn overwogen. Als u wilt innoveren, moet u rekening houden met de voordelen van multigenerationele diversiteit en ervoor zorgen dat teams meer dan één generatiestem hebben.
  2. Vaardigheden. De verschillende generaties bieden diverse vaardigheden en expertise die kunnen worden ingezet om de organisatie als geheel te ontwikkelen. Oudere generaties kunnen hun kennis delen en jongere generaties kunnen de beste praktijken over de industrie en organisatie bijbrengen. Maar ook jongere generaties, zoals Millennials en Generatie Z, kunnen oudere generaties helpen om technologie toe te passen om hun werk gemakkelijker te maken, beproefde praktijken verder te ontwikkelen en de strategie te veranderen.
  3. Mentorschap. Generatieoverschrijdend mentorschap is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat kennis wordt gedeeld tussen generaties. Bij opvolgingsplanning kan dit helpen de kenniskloof te dichten die ontstaat wanneer oudere generaties met pensioen gaan. Creëer mogelijkheden voor de generaties om van elkaar te leren om een sterkere bedrijfscontinuïteit te bereiken.
  4. Bedrijfscontinuïteit. Als uw organisatie overwegend uit één generatie bestaat, kunt u kwetsbaar worden en ontbreekt er bedrijfscontinuïteit. Als de organisatie bijvoorbeeld overwegend bestaat uit Babyboomers of Traditionalisten die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, zal u waarschijnlijk niet genoeg talent hebben om hun posities te vervangen wanneer ze vertrekken. Of als de organisatie voornamelijk bestaat uit Millennials en Generatie Y, die aan semifrequente functieveranderingen gewend zijn, is het mogelijk dat u geen duurzame bedrijfskennis heeft om de vooruitgang van uw bedrijf te steunen. Uw trainings- en wervingskosten zullen daardoor oplopen.
  5. Meer toegang tot talent. Hoe groter de generatiediversiteit in uw organisatie, hoe groter uw aanbod aan talent. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van jongere generaties om startersfuncties te vervullen of oudere generaties om leidinggevende functies te bekleden. Daarnaast kan het voor generaties die zich zorgen maken over leeftijdsdiscriminatie en die bedrijven willen die hun functie en ervaring op prijs stellen, een aantrekkelijk extraatje zijn als je een meer generatiedivers personeelsbestand hebt. Het kan ook een voordeel zijn voor jongere generaties die de kans willen krijgen om te groeien, zich te ontwikkelen en van anderen te leren.

Comments are closed.