Vier je successen

 

Verandermanagement is misschien wel een van de meest gevreesde onderwerpen binnen elk bedrijf. En terecht, de meeste strategieën voor verandermanagement werken inderdaad niet goed. Sommige experts zeggen dat het faalpercentage van verandermanagement zelfs zo’n 70% is. Een verontrustende gedachte als je als organisatie aan verandering begint. Het is niet meer dan normaal dat medewerkers op alle niveaus van organisaties verandermanagement zien als een negatief ding dat is gedoemd te mislukken. Zoals we allemaal weten, is verandering echter noodzakelijk om een ​​organisatie vooruit te helpen. Het is voor iedere manager absoluut noodzakelijk om te begrijpen hoe weerstand met betrekking tot verandering kan worden aangepakt als onderdeel van de verander strategie. Hieronder staan ​​de meest voorkomende bezwaren tegen veranderingen binnen een organisatie en oplossingen om deze bezwaren te ondervangen en strategische verander initiatieven vooruit te helpen.

Bezwaar: het is te veel werk.

Oplossing: voer veranderingen gefaseerd door. Vermijd “verander moeheid” wat een burn-out kan veroorzaken door een overload aan veranderingen in één keer.

Bezwaar: ik zal mijn baan verliezen of vervangen worden.

Oplossing: Communiceer dat de verandering is ontworpen om bestaande rollen te verbeteren door de huidige pijnpunten en uitdagingen aan te pakken, niet om hun rol te laten verdwijnen. De angst voor baanverlies van medewerkers is weg te nemen door te laten zien hoe zij nog steeds van waarde zijn voor de huidige en toekomstige organisatie.

Bezwaar: leren zal voor mij te moeilijk zijn.

Oplossing: maak een formeel trainingsprogramma voordat je een wijziging in rollen doorvoert. Het trainingsprogramma moet ervoor zorgen dat het hen de vaardigheden verschaft die nodig zijn om hun taak met succes te kunnen uitvoeren nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd.

Bezwaar: ik vertrouw of steun de persoon die de verandering leidt niet.

Oplossing: kies meerdere personen op alle niveaus om “champion” (aanjager) van de verandering te zijn. Het niet hebben van champions op alle niveaus kan leiden tot weerstand bij medewerkers en tot een passieve of negatieve houding, omdat ze geen klik hebben met degene die voor verandering pleit. Met een champion op alle niveaus kunnen medewerkers zien dat het bedrijf zijn huiswerk heeft gedaan en inzicht heeft in hoe de beoogde veranderingen de organisatie op alle niveaus beïnvloedt.

Bezwaar: als het niet kapot is, repareer het dan niet.

Oplossing: creëer een zeer duidelijke visie op de strategische veranderingen en communiceer deze regelmatig met werknemers. Toon de positieve impact die het zal hebben op alle niveaus van de organisatie. Enthousiasmeer medewerkers om samen een ​​nieuwe reis te beginnen die de organisatie effectiever en efficiënter dan ooit zal maken!

Bezwaar: het zal te lang duren voordat resultaten zichtbaar zijn.

Oplossing: vier je successen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich blijven richten op het behalen van strategische doelen die verandering vereisen, vier je tussentijds kleine successen in plaats van alleen op het eindresultaat te focussen. Dit helpt om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten en laat hen voortgang zien in de richting van het lange termijn doel.

 

Comments are closed.