4 snelle tips om medewerkers te motiveren en het moreel te verhogen

Stelt u zich eens deze situatie voor. Uw baas geeft u een project met een harde deadline. Hij vertelt u dat de activiteit belangrijk is en dat deze gedaan moet worden, maar legt niet meer uit dan dat. U werkt dag in dag uit om het project te voltooien, maar blijft tegenslagen hebben. U hebt niet genoeg geld om essentiële tools aan te schaffen en realiseert u dat u niet genoeg tijd hebt om het project af te ronden. U hebt het gevoel dat het project uw capaciteiten en vaardigheden te boven gaat. U bent gestresseerd en voelt u een mislukking. U probeert dit aan uw baas uit te leggen en uw baas reageert simpelweg met, “Los het maar op.” U verlaat zijn kantoor meer gefrustreerd dan toen u arriveerde. Dit gevoel kruipt langzaam in andere delen van uw werk en voordat u het weet begint u bang te worden om aan het werk te gaan en te overweegt u om een nieuwe baan te vinden waar u zich zelfverzekerd en capabel kunt voelen.

Deze situatie komt maar al te vaak voor op het werk en is vaak de hoofdoorzaak van een afname van het moreel en de motivatie van werknemers. Erger nog is dat de uittrede voorkomen had kunnen worden als de baas de onderstaande acties had ondernomen.

  1. Creëer zinvol werk. De baas maakte een grote fout door niet uit te leggen waarom het project belangrijk was voor het bedrijf en welke rol u speelt in het resultaat van het bedrijf. Bij het toewijzen van een nieuw project of verantwoordelijkheid, zorg ervoor dat u de betekenis van hun rol communiceert, alsook het belang van het resultaat voor het bedrijf. Betekenis geven verhoogt de motivatie omdat mensen het gevoel hebben dat hun werk waarde heeft en dat ze deel uitmaken van het succes van het bedrijf.
  2. Bied training en coaching aan. In plaats van de werknemer te vertellen “het maar op te lossen”, kunt u dit aangrijpen om hen te coachen op het gebied van beste gebruiken. Neem de tijd om het individu op voorhand te trainen en dit kan capaciteiten opbouwen die het moreel en de betrokkenheid verbeteren. Als u de werknemer te veel laat worstelen, kan het zijn dat hij/zij zich gaat afvragen of hij/zij wel of niet geschikt is voor de functie en op zoek gaat naar een betere fit buiten uw bedrijf.
  3. Zorg voor de juiste middelen. Een van de grootste fouten die een baas kan maken, is een werknemer te doen falen door niet de juiste middelen beschikbaar te stellen. In bovenstaand voorbeeld had de medewerker geen tijd of budget om het project succesvol af te ronden. Zorg ervoor dat u de uitdagingen onderzoekt waarmee een werknemer te maken kan krijgen en bedenk oplossingen om hen te helpen zich langs de obstakels te bewegen of om te communiceren over de potentiële uitdagingen waarmee ze geconfronteerd kunnen worden. Door de juiste middelen ter beschikking te stellen, helpt u de werknemer naar zijn of haar succes toe, wat zijn of haar motivatie verhoogt omdat hij of zij het gevoel heeft over alle middelen te beschikken die nodig zijn om het werk goed te doen.
  4. Luister. In bovenstaand voorbeeld probeerde de werknemer zijn uitdagingen aan zijn baas voor te leggen, maar hij werd weggestuurd. Als werknemers het gevoel hebben dat hun uitdagingen niet worden gehoord of niet geldig zijn, zal hun frustratie toenemen en het moreel afnemen. Luister zonder te proberen te reageren en plaats uzelf in hun schoenen. Ontmoet ze en laat zien dat u samen voor de uitdaging staat. Uw steun kan de betrokkenheid vergroten als de werknemer het gevoel heeft dat hij een baas heeft die zich om hem bekommert.

Comments are closed.