Bezwaren tegen veranderingsmanagement en hoe ermee om te gaan

Veranderingsmanagement kan één van de meest gevreesde onderdelen van elke onderneming zijn, en terecht, aangezien de meeste strategieën voor veranderingsmanagement falen. Sommige deskundigen zeggen dat het faalpercentage van het veranderingsmanagement wel 70 procent bedraagt. Een alarmerende gedachte als uw organisatie aan verandering begint. Het is niet meer dan normaal dat werknemers op alle niveaus van organisaties veranderingsmanagement kunnen zien als iets negatiefs dat gedoemd is te mislukken. Aangezien we echter allemaal weten dat verandering noodzakelijk is om elke organisatie vooruit te helpen, is het voor elke leider noodzakelijk om te begrijpen hoe om te gaan met de bezwaren van werknemers met betrekking tot verandering als onderdeel van hun veranderingsmanagementstrategie. Hieronder vindt u de meest voorkomende bezwaren tegen organisatorische verandering en oplossingen om deze bezwaren te overwinnen en strategische initiatieven die verandering met zich meebrengen vooruit te helpen.

 

Bezwaar: Het is te veel werk.

Oplossing: Implementeer veranderingsmanagementstrategieën in fasen. Vermijd “veranderingsmoeheid”, die een burn-out veroorzaakt door een te grote hoeveelheid veranderingen in één keer.

 

Bezwaar: Ik zal mijn baan verliezen of vervangen worden.

Oplossing: Communiceer dat de verandering is ontworpen om hun rol te verbeteren door het aanpakken van de huidige pijnpunten en uitdagingen, niet om hun rol te verwijderen. Ga in op de angst van werknemers voor verlies van werk door te laten zien hoe ze nog steeds van waarde zijn voor de huidige en toekomstige staat van de organisatie.

 

Bezwaar: Leren zal voor mij een te grote uitdaging zijn.

Oplossing: Creëer een formeel trainingsprogramma alvorens hun rollen te veranderen. Het opleidingsprogramma moet ervoor zorgen dat het hen de vaardigheden verschaft die nodig zijn om hun rol met succes te vervullen nadat de wijzigingen zijn uitgevoerd.

Bezwaar: Ik vertrouw of steun de persoon die de verandering leidt niet.

Oplossing: Kies meerdere individuen op alle niveaus om de verandering te leiden. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in weerstand van werknemers tegen verandering, omdat ze misschien de verantwoordelijke persoon niet vertrouwen en dus weerstand bieden. Als er meerdere personen op alle niveaus betrokken zijn, helpt dit werknemers te zien dat het bedrijf zijn best heeft gedaan om te zien hoe de verandering de organisatie op alle niveaus beïnvloedt.

 

Bezwaar: Als het niet kapot is, moet u het niet repareren.

Oplossing: Creëer een zeer duidelijke visie op de strategische veranderingen en communiceer deze vaak met medewerkers. Toon de positieve impact die het zal hebben op alle niveaus van de organisatie.  Laat individuen enthousiast aan een nieuwe reis beginnen die de organisatie effectiever en efficiënter zal maken dan voorheen!

 

Bezwaar: Het zal te lang duren om de resultaten te zien.

Oplossing: Creëer overwinningen op korte termijn. Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich houden aan strategische doelen die verandering vereisen, moet u eenvoudige overwinningen vieren in plaats van alleen te focussen op het eindresultaat. Dit zal helpen om werknemers bij de verandering te betrekken door hen te laten zien dat ze vooruitgang hebben geboekt in de richting van het langetermijndoel.

Comments are closed.