Is jouw bedrijf toekomstbestendig?

In de praktijk van veel bedrijven lijken veel leidinggevenden, managers en medewerkers weinig tot niet te begrijpen met welke uitdagingen het bedrijf daadwerkelijk te maken heeft. Er gaat veel tijd zitten in het aansturen van de dagelijkse werkzaamheden zodat er weinig tot geen tijd over blijft om zich te focussen op de vraag :’Hoe verdient ons bedrijf zijn geld?’ Als leidinggevenden en werknemers stil gaan staan bij de vraag hoe zij impact kunnen hebben op het resultaat , dienen zij beroep te doen op een stuk ondernemerschap.

Als directeur kun jij jouw leidinggevenden en medewerkers helpen, door te zorgen dat zij op de hoogte zijn van jouw strategische organisatiedoelen en de bijdrage die zij daaraan kunnen leveren. Maar weten wat je moet en waar je alert op dient te zijn, is niet altijd even makkelijk. Er zijn een aantal belangrijke factoren die ervoor zorgen dat je iedereen betrokken houdt en je erbij helpen ideeën te vinden die een substantiële bijdrage leveren aan toekomst van het bedrijf.
Ondernemerschap kan worden gedefinieerd als de vaardigheid te begrijpen hoe je bedrijf opereert en zijn geld verdient. Uitgangspunt hierbij is het vermogen om proactief in te spelen en te navigeren op trends die de hefboom voor het bedrijf vormen.

Waarom is dit voor een directeur of een DGA zo belangrijk? Stel jezelf eens de volgende vraag: Hoe zou het nu gaan met bedrijven als; V&D, Woolworth’s, Pan American Airlines, Free Record Shop, Scheer & Foppen, Kodak, MS Mode, Schoenenreus of Perry Sport, wanneer zij wel het belang van toekomstige ontwikkelingen hadden waargenomen en hierop tijdig hadden geanticipeerd door meer gebruik te maken van het ondernemerschap van hun leidinggevenden en hun medewerkers?
Het wordt duidelijk dat bedrijven in deze tijd met uitsterven worden bedreigd wanneer zij niet in staat blijken te zijn om op tijd ‘overstag’ te gaan.

Waar begin je met het ontwikkelen van ondernemerschap bij je medewerkers en leidinggevenden?
Ze moeten betrokken worden bij de financiële resultaten van het bedrijf, maak duidelijk wat deze cijfers betekenen en help ze verbanden te leggen tussen besluiten en acties die aan deze cijfers zijn gerelateerd. Hierbij is het van cruciaal belang om de juiste vragen te stellen zoals bv. ‘Zijn onze kosten gestegen?’ Zo ja, hoe komt dit?’, ‘Kunnen wij onze prijzen verhogen en onze concurrentiepositie waarborgen?’, ‘Waar liggen nieuwe mogelijkheden?’ ‘Wat doet onze concurrentie?’
Wanneer je dit soort vragen meer uitwerkt en specificeert, kan elke afdeling binnen het bedrijf hier op de juiste beslissingen nemen.

Er zijn 4 potentiele indicatoren. Hoe pas jij dit in jouw bedrijf toe?

 • Organisatie prikkels (aanjagers)
  nl-crosslandZaken die waarde voor je bedrijf, afdeling of team creëren. De onderliggende vraag hierbij luidt: Hoe helpt dit een waardevermeerdering voor onze organisatie te realiseren.
 • Organisatie performance
  Voor welke organisatie dan ook is dit de maatstaf voor succes en continuïteit. Hoe veel weten jouw medewerkers van de performance van je bedrijf?
 • Externe factoren
  De zaken of gebeurtenissen waar we geen directe invloed op hebben. Wat kunnen we doen om de impact van deze gebeurtenissen te beperken of juist te vergroten door hier goed op in te spelen?
 • Toekomstige ontwikkelingen
  Welke vragen kunnen we binnen ons bedrijf stellen met betrekking tot de voorbereiding op trends en ontwikkelingen in de toekomst?

Bouwen aan de zaak is een zaak van iedereen binnen het bedrijf. Moedig je team aan de antwoorden op deze vragen te ontdekken. Moedig in je teamoverleg input en discussies aan. Faciliteer topics met betrekking tot ontwikkeling en ontdekking.
Help je leidinggevenden bij het vergaren van informatie, feiten en updates m.b.t. tot de gang van zaken. Gebruik deze factoren om belangrijke besluiten te nemen waarmee je de toekomst het hoofd kunt bieden.

Wil je meer weten over ‘Werken aan de zaak, is een zaak van iedereen’ en hoe dit van jou een sterkere leider maakt, je mensen beter laat presteren en je bedrijf naar het volgende level brengt?

Maak dan met mij een afspraak voor een ‘ontdekkingsreis’ waarin ik je laat zien hoe je talenten binnen het bedrijf tot kracht laat komen.
Heb je vragen hoe ik jou hierbij kan helpen?
Stuur een e-mail naar: ronald.mulders@crestcom.com

Leave a Reply