Is jouw leiderschapsstijl al Emotioneel Intelligent?

De wereld verandert in een rap tempo en ook prioriteiten en inzichten verschuiven. Bij Crestcom wordt continue gekeken naar verandering en verbetering. Zo houden wij ook onze maandelijkse modules regelmatig tegen het licht. En om in te spelen op de veranderende wereld om ons heen, worden modules, indien nodig, verruild voor nieuwe, meer actuele thema’s. Zo hebben wij een gloednieuw onderwerp in het Bullet Proof ® manager programma: Leiderschaps Invloed door Emotionele Intelligentie.

Emotionele Intelligentie (EQ) is de vaardigheid in het omgaan met emoties. Of anders gezegd: de capaciteit om eigen gevoelens en die van anderen te herkennen, jezelf te motiveren en goed om te gaan met emoties van jezelf en anderen.

Leidinggevenden die vaardigheden ontwikkelen om signalen van medewerkers en anderen te herkennen, zullen op productieve wijze hun manier van communiceren aanpassen, alsook de acties die zij nemen. De manier waarop je als leidinggevende reageert op verschillende situaties bepaalt uiteindelijk de mate van succes. Weloverwogen reageren is effectiever en minder schadelijk dan overreageren. Er is een proces van vijf stappen gedefinieerd wat direct leidt tot positieve gedragsverandering. Dit proces zal tijdens de sessie worden uitgediept.

Uiteindelijk komt het er op neer, dat iedere leidinggevende vier zaken onder de knie moet krijgen:

 • zelfbewustzijn
 • zelfmanagement
 • sociaal besef
 • relatiemanagement

7 redenen waarom met medewerkers met een hoog EQ waardevol voor uw organisatie zijn.

Het World Economic Forum onderstreept in haar Future of Job’s rapport het belang van EQ. Zo staat er onder andere in, dat Emotionele Intelligentie binnen vijf jaar één van de top tien belangrijkste job skills zal zijn. Bij sollicitatie procedures komt hier dan ook steeds meer nadruk op te liggen. Volgens dit zelfde rapport zijn er zeven redenen waarom kandidaten met een hoog EQ zo waardevol zijn voor een organisatie:

 1. zij kunnen op een gezonde manier omgaan met druk
 2. zij begrijpen anderen en kunnen samenwerken
 3. zij kunnen goed luisteren
 4. zij staan open voor feedback
 5. zij zijn empathisch
 6. zij zijn een voorbeeld voor anderen
 7. zij nemen weloverwogen en goed doordachte beslissingen

Mensen die het vermogen hebben om te gaan met veranderingen, hun emoties onder controle hebben en goed kunnen samenwerken met medewerkers van verschillende pluimage, zijn al heel waardevol voor organisaties. Maar in deze snel veranderende wereld, waar de druk binnen bedrijven alleen maar toeneemt, worden deze mensen alleen maar meer gewild.

Lees meer op http://www.fastcompany.com/3059481/7-reasons-why-emotional-intelligence-is-one-of-the-fastest-growing-job-skills

Deze module is net klaar, als u nu reeds meer wilt weten, neem dan contact met ons op met onderstaande formulier.

Plan een afspraak

  Crestcom en zijn vertegenwoordigers kunnen via telefoon of e-mail contact met u opnemen.

Leave a Reply