Onderdelen van een succesvolle team blauwdruk

Wat zou er gebeuren als je probeert een ​​huis te bouwen zonder een ontwerp/blauwdruk? De resultaten zouden zeer waarschijnlijk rampzalig zijn en in het gunstigste geval teleurstellend.

Zou dat kunnen verklaren waarom managers niet succesvol zijn in het opbouwen van een team? Ze hebben teamspelers, ze hebben tools en technieken, maar ze hebben geen blauwdruk.

teamblauwdrukDe blauwdruk geeft het algehele beeld van hoe succes eruit ziet, evenals de componenten en de stappen die nodig zijn om er te komen. Met behulp van een blauwdruk, kan je snel een team bouwen dat in staat is om de verwachtte resultaten te leveren. Een succesvolle blauwdruk bevat de volgende componenten:

1. Visie

Visie geeft antwoord op de vraag: “Waar gaan we heen? ‘Visie verwijst over het algemeen naar uw bedrijfsvisie, en iedereen in uw team moet weten, begrijpen en moet zich verbonden voelen met het realiseren van die visie. Op de kortere termijn kan de visie, de visie van een bepaald project of initiatief zijn. Weten wat de visie is voor het eindresultaat van een project of initiatief zal helpen te beslissen wie de beste mensen zijn om in het team op te nemen – eigen of in te huren medewerkers.

Er zijn twee belangrijke aspecten van een visie die je nodig hebt om te overwegen en communiceren met uw team. Ten eerste zal je team in staat moeten zijn om aan te geven of ze vooruitgang boeken (of achteruitgang) in de richting van de visie (meer hierover bij punt 4). Ten tweede, de visie moet spannend zijn. Niet alleen voor de mensen de visie opstellen, maar ook voor je team die de visie invulling moet geven.

2. Missie

Missie geeft antwoord op de vraag: “Waarom gaan we daar heen?”. Je overtuigt mensen niet alleen met waar we naar toe gaan, je moet ze ook het ‘waarom’ van van de reis, en het waarom moet aansprekend zijn. Het geeft u en uw team een ​​gevoel van doel en motivatie om te doen wat ze elke dag doen.

3. Waarden

Waarden geven antwoord op de vraag: “Hoe zullen we daar komen?” Ze zijn leidend voor gedrag en besluitvorming. Teamleden en collega’s weten wat ze moeten doen, niet vanwege bedrijfsregels, beleid en procedures, maar omdat duidelijke waarden helpen bij richting te geven aan hun gedrag.

4. Doelen

Doelen helpen aantonen of het team dichterbij komt of verder weg gaat van het realiseren van de visie. Doelen op zich motiveren niet – daar is de missie voor. Doelen zorgen voor de piketpaaltjes om je team te laten weten dat ze op de goede weg zijn. Dat ze progressie boeken bij het bereiken van de visie.

5. Verwachtingen

Wat zou je definiëren als de vijf belangrijkste eigenschappen van een ideaal teamlid? Zou de leden van uw team dezelfde vijf eigenschappen opschrijven? Het is zeer waarschijnlijk dat de vijf belangrijkste eigenschappen die u opschrijft anders zijn dan wat je team noteert. Het probleem is dat uw team waarschijnlijk niet hun verwachtingen van een teamlid met jouw verwachtingen heeft vergeleken. Of, dat ze gewoon niet weten wat jouw verwachtingen zijn, omdat je ze niet duidelijk gecommuniceerd hebt. Denk na over wat je van een ideaal team tenminste verwacht, waarbij het niet uitmaakt wie er van hoog tot laag in dat team zitten. Wat maakt een team succesvol. Ontwikkel de lijst samen met uw team, schrijf het op, en deel dat vervolgens met het team zodat de verwachtingen duidelijk zijn en door iedereen worden begrepen.

Dit is de basis blauwdruk die alle leiders en managers moeten identificeren en consolideren om een succesvolteam op te bouwen en/of te ontwikkelen. Zonder deze blauwdruk, heeft u alleen maar een groep werknemers die werken aan hun eigen individuele behoeften, die niet waarschijnlijk overeenkomen met uw visie voor het succes van de onderneming. Door het ontwikkelen van een blauwdruk voor succes, zal je snel in staat om medewerkers te betrekken bij een goed samenwerkend, pro-actief en productief team.

Leave a Reply